Dêqên

From Youbianku
Jump to: navigation, search

Main Page > International > China (中国) > Yunnan (云南) > Dêqên (迪庆)

Postal Code, ZIP Code of Dêqên.

References:

Area / City District / County Postal Code More Detail
Dêqên
(迪庆)
674400 Enter: 云南省迪庆藏族自治州
(中文/English)
Xianggelila
(香格里拉)
674400 Enter: 云南省迪庆藏族自治州香格里拉县
(中文/English)
Deqin
(德钦)
674500 Enter: 云南省迪庆藏族自治州德钦县
(中文/English)
Weixi
(维西)
674600 Enter: 云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县
(中文/English)